Logo

志工心得分享

  • 單位 :
  • 點閱 : 755
  • 日期 : 2016-12-01

01 從關懷與觀察中成長

02 家醫科

    會計系 蘇同學

    會計系 蔡同學

    會計系 陳同學

    會計系 王同學

03 化療室

    會計系 聶同學

    會計系 許同學

    會計系 張同學

    會計系 洪同學

    會計系 柯同學

    會計系 林同學 

    會計系 李同學

04 奉茶組

    會計系 謝同學

    會計系 黃同學

    會計系 邱同學

    會計系 林同學

    會計系 方同學

05 榮總門廳組

    會計系 覃同學