Logo

Service Learning

  • 單位 : Administration
  • 點閱 : 394
  • 日期 : 2017-09-22

Samuel Liao

General Manager
Long Lin Study House

Bi-Li Liou

Long Lin Study House

Jian-Zhi Chen

Principal, Yong-Kang  Elementary School

Yi-Cheng Lin

Principal, Chang-Hsing Elementary School

Zhi-Shun Tian

Principal, Kuang-Fu Elementary School

Chia-Chan Liao

Chairman, New Homeland Foundation

Ming-Hsien Wu

Chairman, Social Welfare Foundation

Cian- Huei Jiang

Deputy Director, Accounting, Stella International Holdings Ltd

Ciou-Ming Yang

Chief Medical Officer, Sanannh Hospital

Mei-Yu Lan

Managing Director
Ryh-Siang Garden Restaurant

 

Iris Zhang

Manager,
The Home Chef

Zhao-Chi Ye

Principal, Yong Le Elementary School

Shun-Zhi Lin

Principal, Shuang Wen Elementary School

You-Qing Tang

Acting Principal, Ching-Shui Elementary School

Li-Min Lin

Teacher, Ching-Shui Elementary School

Gui-Ling Chen

School Nurse, Ching-Shui Elementary School

Kun-Yu Wang

Teacher, Shuang-Wen Elementary School School

Wen-Chao Chen

 Writer

 

 

Zheng-Zhong Wang

Teacher, Shuang-Wen Junior High School